draft laws

№4180 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення окремих положень законодавства з питань судоустрою і статусу суддів

Мета законопроекту

Метою законопроекту є запровадження додаткових механізмів, які дозволять прискорити процес кваліфікаційного оцінювання суддів та забезпечити більшу ефективність роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у цьому питанні, запровадження спеціальної процедури призначення на посаду судді вперше, удосконалення процедури обрання на посаду судді безстроково, забезпечення принципів відкритості та прозорості діяльності суддів. Прийняття законопроекту має сприяти якісному оновленню суддівського корпусу відповідно до суспільних очікувань, а також відновленню довіри громадян до суду й суддів.

Дата реєстрації
04.03.2016
Стан проходження
На розгляді