draft laws

№3474 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (щодо діяльності студентських профспілок)

Мета законопроекту

Законопроект розроблено з метою відстоювання конституційних прав студентів на захист. Зокрема пропонується доповнити положеннями щодо припинення участі у первинній організації профспілки особою, яка закінчує навчальний заклад. У законопроекті міститься положення щодо обмеження права обиратись до керуючих органів студентських профспілок осіб, що не мають відношення до студентства. Також змінами у чинний закон пропонується розширити обов’язки профспілок та їх об’єднань, передбачивши необхідність щорічно публікувати на своєму офіційному веб-сайті всю фінансову звітність.

Дата реєстрації
13.11.2015
Стан проходження
На розгляді