draft laws

№3368 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про географічні назви" щодо встановлення географічних назв

Мета законопроекту

Недопущення пропаганди імперіалістичного поневолення України, а також присвоєння географічним об’єктам назв, які є іменами або псевдонімами монархів, державних, політичних, військових діячів Російського (Московського) царства, Російської Імперії ХIV-ХХ століть або похідними від них, назви, співзвучні з такими іменами або псевдонімами, назви, які містять у собі елементи титулів монархів Російського (Московського) царства, Російської Імперії ХIV-ХХ століть.

Дата реєстрації
29.10.2015
Стан проходження
На розгляді

ПІДТРИМАНО РПР