draft laws

№2743 Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо розбудови інституційної спроможності Національного банку України

Мета законопроекту

Законопроект підготовлено з метою виключення із Бюджетного кодексу України положень, які послаблюють фінансову незалежність центрального банку країни та не відповідають взятим на себе Україною зобов’язанням за Меморандумом про економічну та фінансову політику.

Останніми роками склалася негативна практика, відповідно до якої із року в рік законами України про Державний бюджет України на відповідний рік встановлюється обов’язок Національного банку перераховувати до державного бюджету певну, визначену законом, суму коштів, які ще не отримані, а лише передбачені у кошторисі доходів та витрат Національного банку України як прогнозовані відомості про сальдо кошторису. Фінансова незалежність центральних банків визначається достатністю власних фінансових ресурсів, необхідних для виконання їх функцій, правом самостійно формувати власний кошторис, реалізацією відповідних програм і забезпеченням високого рівня заробітної плати працівників.

Дата реєстрації
27.04.2015
Стан проходження
Ухвалено