draft laws

№2354а Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо організації діяльності Кабінету Міністрів України та центральних органів виконавчої влади

Мета законопроекту

Головні цілі законопроекту: 1) підвищення колегіальності та прозорості в роботі Кабінету Міністрів України – законодавче закріплення «урядових комітетів» і запровадження правила про обов’язкове завчасне оприлюднення та обговорення проектів урядових рішень; 2) реорганізацію міністерств задля налагодження ефективної роботи – призначення заступників міністрів за поданням відповідних міністрів; утворення типових секретаріатів міністерств; ліквідацію територіальних органів міністерств; 3) розбудову професійного державного апарату – запровадження посад державних секретарів міністерств; призначення всіх державних службовців виключно на основі конкурсних процедур.

Дата реєстрації
15.07.2015
Стан проходження
На розгляді