draft laws

№2189а Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ"

Мета законопроекту

Метою прийняття законопроекту є комплексне вирішення питання організації влади в Києві, а саме: створення правового механізму розподілу представницьких та виконавчих повноважень органів місцевого самоврядування та розмежування функцій і повноважень Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації, порядку формування районів в місті Києві та розмежування повноважень між органами влади на міському та районному рівнях, а також порядку вирішення питань адміністративно-територіального устрою в Києві.

Дата реєстрації
30.06.2015
Стан проходження
На розгляді