draft laws

№2168а Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про захист економічної конкуренції" (щодо підвищення ефективності системи контролю за економічними концентраціями)

Мета законопроекту

Метою законопроекту є комплексне врегулювання питань підвищення ефективності існуючої в Україні системи контролю за економічними концентраціями, включаючи:
1) реалізацію положень пунктів 2.1 – 2.4 Розділу IX “Регуляторна політика, розвиток підприємництва та забезпечення умов конкуренції)” Коаліційної угоди;
2) реалізацію положень статті 256 “Наближення законодавства та практика застосування” Угоди про асоціацію, яка передбачає, зокрема, необхідність імплементації статей 1 та 5 (1) – (2) Регламенту Ради (ЄС) №139/2004 від 20 січня 2004 року про контроль за концентрацією суб’єктів господарювання (далі – “Регламент ЄС про злиття”);
3) реалізацію положень пункту 73 Плану дій щодо дерегуляції господарської діяльності та спрощення регуляторної бази, що передбачає перегляд системи вартісних показників, за досягнення яких необхідно отримувати дозвіл Антимонопольного комітету України на концентрацію, зокрема, в частині збільшення їх значень та врахування впливу концентрації на конкуренцію в Україні.

Дата реєстрації
25.06.2015
Стан проходження
Ухвалено