draft laws

№1797-1 Проект Закону про страхування

Мета законопроекту

Спрямований на:
– підвищення рівня захисту прав споживачів страхових послуг і зумовлений необхідністю змін у нормативно-правовій базі, пов’язана з вступом України до СОТ, адаптацією законодавства України у сфері страхування до законодавства ЄС,
– удосконаленням моніторингу діяльності страховиків та посиленням контролю за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення платоспроможності, фінансової стійкості, державним регулюванням у сфері страхового посередництва,
– запровадженням європейських стандартів щодо класифікації ризиків у страхуванні, удосконаленням порядку ліцензування страховиків, підвищенням вимог до формування регулятивного капіталу,
– запровадженням міжнародних норм корпоративного управління та пруденційного нагляду,
– підвищенням захисту страхувальників, розвитком довгострокового страхування життя.

Дата реєстрації
06.02.2015
Стан проходження
На розгляді