draft laws

№1357 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо Суспільного телебачення і радіомовлення України

Мета законопроекту

Ціллю проект Закону України є забезпечення діяльності НСТУ в частині
визначення механізму створення НСТУ, його організаційно-правової форми, джерел фінансування, умов оплати праці працівників, захисту майнових прав НСТУ та інтересів трудового колективу, удосконалення діяльності органів управління, порядку формування і засад діяльності наглядової та редакційної рад.

Це забезпечить  утворення та подальшу діяльність публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» у відповідності до міжнародних стандартів.

Дата реєстрації
10.12.2014
Стан проходження
Ухвалено