draft laws

№10143 Проект Закону про авторське право і суміжні права

Мета законопроекту

Законопроект складається з нової редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права», змін до низки чинних актів, насамперед: Цивільного кодексу України, ЗУ «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав» (прийнятого поспіхом) й інших актів, узгоджує відповідні положення чинного законодавства між собою та передбачає імплементацію в національне законодавство норм законодавства Європейського Союзу, що регулює відповідні правовідносини. Проект Закону втілює системний підхід, оскільки не тільки вдосконалює норми чинного законодавства, пов’язані з виникненням прав на об’єкти авторського права та об’єкти суміжних прав, використанням таких об’єктів, розпорядженням майновими правами й захистом майнових прав на ці об’єкти, а також охороною особистих немайнових прав творців, але й усуває недоліки (прогалини, суперечності, колізії) положень чинного законодавства у цій сфері правовідносин.

Дата реєстрації
12.03.2019
Стан проходження
На розгляді