draft laws

№1010 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції

Мета законопроекту

Пропонується внесення змін до Закону України “Про запобігання корупції” стосовно визначення правового статусу викривачів корупції, їх прав та гарантій захисту; забезпечення умов для розкриття інформації про корупцію; унормування порядку розкриття викривачем корупції інформації; звільнення від юридичної відповідальності викривачів корупції за розкриття інформації про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення; забезпечення державного захисту викривачів корупції, зокрема захисту їх трудових прав.

Дата реєстрації
29.08.2019
Стан проходження
Прийнято за основу