draft laws

№2591 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення прозорості видобувних галузей в Україні

Мета законопроекту

Основною метою законопроекту є забезпечення можливості отримання фінансової інформації та інформації про господарську діяльність для підготовки Звіту відповідно до вимог Стандарту ІПВГ, створення сприятливого інвестиційного клімату, умов подолання корупції, ефективного конкурентного середовища.

Для виконання однієї із основних вимог Стандарту ІПВГ – підготовки Звіту про платежі видобувних компаній до бюджету України і доходи Уряду від діяльності компаній, необхідно у першу чергу внести зміни до чинного законодавства України.

До Кодексу про надра – щодо покладення на користувачів ділянок надр обов’язку із розкриття інформації про господарську діяльність, пов’язану із видобуванням корисних копалин у межах таких ділянок надр та відповідальності користувачів ділянок надр за недотримання обов’язку із розкриття такої інформації. До Закону України «Про нафту і газ» стосовно додержання стандартів і вимог, необхідних для посилення прозорості видобувних галузей надання відповідної інформації.

Дата реєстрації
07.04.2015
Стан проходження
Ухвалено