Реанімаційний Пакет Реформ > Анонси > Круглий стіл «Майбутній ринок електроенергії: нові можливості для галузі чи загроза для економіки?»

Круглий стіл «Майбутній ринок електроенергії: нові можливості для галузі чи загроза для економіки?»

18 травня відбудеться круглий стіл на тему «Майбутній ринок електроенергії: нові можливості для галузі чи загроза для економіки?»

Події останніх місяців, спричинені різким підвищенням цін на газ, показали необхідність більш виваженої політики держави щодо лібералізації ринків енергоресурсів. Поточний підхід ізольованого розгляду галузі як місця залучення зовнішніх інвестицій та точки економічного росту, у відриві від реалій загального падіння української економіки та різкого зубожіння населення потребує коригування. Енергетика є важливою інфраструктурною галуззю яка поставляє ресурси для української економіки та потреб населення, тому політичні рішення щодо зміни моделей ціноутворення на енергетичні
продукти повинні прийматися відкрито, з розрахунками наслідків та з врахуванням потреб кінцевих користувачів енергоресурсів.

Світовий досвід лібералізації енергоринків показує, що цей процес у переважній більшості супроводжувався суттєвим підвищенням цін. І якщо для країн Євросоюзу процеси відкриття ринків проходили на фоні сильних зростаючих економік, то для України – на фоні війни, окупації частини
території, падіння курсу національної валюти, високої концентрації енергоактивів в одних приватних руках, стагнації економіки та падіння платоспроможності населення, що супроводжується наростанням соціальної напруги.

Всі названі фактори говорять про необхідність прийняття
виважених рішень щодо зміни механізмів формування цін на енергоресурси для внутрішніх споживачів.

На захід запрошено депутатів Верховної Ради, представників
Міністерства енергетики, НКРЕКП та інших відомств, що в своїй
діяльності мусять враховувати перехід до ринку електричної енергії і пов’язані з цим процесом ризики. Мета заходу – створення цілісної картини розвитку економіки держави в прив’язці до основної поставленої задачі, якою є створення та запуск сталого ринку електроенергіїУкраїни.

Організатори: “Реанімаційний пакет реформ”

Питання до обговорення:
1. Світовий досвід відкриття ринків електроенергії.
2. Особливості української економіки та електроенергетичної галузі напередодні впровадження нового ринку електроенергії. Можливі ризики.
3. Необхідність оцінки державою впливу рішень по реформуванню галузі
на кінцеву вартість енергоресурсів.
4. Необхідність законодавчого врегулювання ринкових механізмів на перехідний період. Можливі варіанти реалізації.

Контактні особи:
Аліна Лізунова, malinis4e@gmail.com;
Олег Гетман, 067-312-44-44