Реанімаційний Пакет Реформ > Анонси > Реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади > Круглий стіл “Державна регіональна політика і стратегічне планування регіонального розвитку – як забезпечити стабільне та прогнозоване фінансування?”

Круглий стіл “Державна регіональна політика і стратегічне планування регіонального розвитку – як забезпечити стабільне та прогнозоване фінансування?”

20 лютого 2017 року, 14.00 готель “Київ”, ІІ-й поверх, Кришталевий зал

Інститут громадянського суспільства за підтримки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету запросив до публічної дискусії народних депутатів України, представників об‘єднаних територіальних громад з різних регіонів країни, а також очільників Мінрегіону, консультантів з регіонального розвитку, представників аналітичних центрів.

Україна в регіональному вимірі не є гомогенною, українські регіони відрізняються як за рівнем урбанізації та економічного розвитку, так і за мовним чи конфесійним складом населення. Все це, разом із значним впливом на регіони російських політичних впливів, було постійним джерелом нестабільності, особливо в період виборчих кампаній. На жаль, держава довгий час не реагувала на такі виклики, що в кінцевому рахунку привело до втрати Криму та конфлікту на Донбасі.

Протягом 2014-15 років Україна прийняла законодавчу рамку формування та реалізації Державної регіональної політики через ухвалення Закону “Про засади державної регіональної політики” та Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, було визначено систему стратегічного планування регіонального розвитку і джерела фінансування проектів з регіонів через механізм Державного фонду регіонального розвитку. У 2015-16 роках регіони отримували кошти на виконання власних проектів розвитку за об‘єктивною формулою, а не на основі лояльності до центральної влади, як це було раніше.

На жаль, у грудні 2016 року при ухваленні Держаного бюджету України було внесено деякі зміни до статті 24-1 Бюджетного кодексу, які по суті руйнують вибудовану раніше систему планування та фінансування регіонального розвитку. Так само залишається невирішеним питання фінансування проектів загальнонаціонального рівня, що спрямовані на формування згуртованості держави, єдності її простору в межах усієї території.

На засіданні будуть обговорені проблеми забезпечення сталого та прогнозованого фінансування регіонального розвитку як на національному, так і регіональному рівнях та розглянуто проекту Закону України “Про внесення змін і доповнень до статей 24-1, 29, 30  Бюджетного  кодексу  України” (щодо приведення у відповідність із Законом  України “Про засади державної регіональної політики” у частині удосконалення порядку фінансування проектів та програм регіонального розвитку), підготовлений експертами Інституту громадянського суспільства (див сайт ІГС).

Ухвалення таких змін відповідає нагальним потребам державної регіональної політики, та повертає створеній протягом 2014-15 років системі фінансування регіонального розвитку в Україні логічності та європейськості.

Інститут громадянського суспільства

csi.org.ua