Реанімаційний Пакет Реформ > Порядки денні > Порядок денний > Порядок денний Реанімаційного Пакету Реформ 18-21 жовтня 2016
Зберегти на комп'ютер Зберегти на комп'ютер pdf

Пропозиції РПР до порядку денного
Порядок денний Реанімаційного Пакету Реформ 18-21 жовтня 2016

Пріоритети тижня

Відхилити законопроект №4370-1, який скасовує реформу державної служби в частині призначень керівників місцевих державних адміністрацій, суперечить Конституції України та веде до узурпації владних повноважень Президентом.

Відхилити законопроект №2971д, який відновлює рекламу пива у ЗМІ та в місцях продажу, тобто дозволяє пропаганду вживання пива, зокрема серед дітей та молоді.

Метою проекту Закону є врегулювання забезпечення комерційного та розподільчого обліку у сфері комунальних послуг. Шляхами досягнення вищезазначеної мети є визначення: – строків та умов запровадження комерційного та розподільчого обліку теплової енергії, гарячої та питної води; – джерел фінансування робіт із встановлення, обслуговування та заміни вузлів обліку; – рівня відповідальності за порушення законодавства у сфері комерційного обліку.

Метою законопроекту є визначення засад діяльності у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, створення умов для раціонального споживання в них енергетичних ресурсів. Згідно із законопроектом для об’єктів будівництва та існуючих будівель передбачається сертифікація енергетичної ефективності з метою визначення фактичних її показників, проведення оцінки відповідності зазначених показників установленим мінімальним вимогам до енергетичної ефективності будівель.

Прийняти в цілому

Проект Закону сприятиме впорядкуванню здійснення державного нагляду (контролю) та підвищенню рівня захисту бізнесу. Законопроектом: 1) створюється Інтегрована автоматизована система державного нагляду (контролю) з інформацією про всі проведені заходи, 2) підвищується відповідальність посадових осіб органів державного нагляду (контролю), 3) передбачається встановлення єдиного порядку стягнення адміністративно – господарських санкцій, 4) передбачено розміщення на офіційних веб-сайтах органів контролю нормативно-правових актів, дотримання яких перевіряється.

Прийняти в цілому

Забезпечення балансу між стимулюванням розвитку малого та середнього підприємництва в Україні та виконання конституційних прав громадян законопроектом пропонується новий механізм введення обмежень на дії контролюючих органів, який гарантує надання державного захисту в випадку порушення конституційних прав громадян.

Прийняти в цілому

Метою прийняття проекту Закону є вдосконалення та модернізація державного нагляду у сфері господарської діяльності, підвищення рівня взаємної довіри між суб’єктами господарювання та органами державного нагляду, сприяння утвердженню партнерських відносин між державою та підприємцями.

Прийняти в цілому

Встановлення прозорих, зрозумілих і передбачуваних підходів до розрахунку штрафів органами Антимонопольного комітету України за порушення законодавства у сфері захисту економічної конкуренції. Законопроект, серед іншого, сприятиме: а) застосуванню органами Антимонопольного комітету України єдиних підходів до суб’єктів господарювання при визначенні розмірів штрафів, що сприятиме зменшенню кількості рішень, прийнятих за дискримінаційного підходу; б) попередженню порушень законодавства про захист економічної конкуренції (загальна та спеціальна превенція); в) захисту інтересів суб’єктів господарювання; г) підвищенню інвестиційної привабливості України і розвитку конкуренції в цілому.

Прийняти за основу

Проект акта розроблено з метою реалізації вимог Закону України від 10.12.2015 №889-VIII “Про державну службу” та приведення законодавчих актів (законів про КМУ та ЦОВВ) у відповідність з цим Законом, в тому числі щодо визначення функцій державних секретарів та розмежування функцій, завдань та відповідальності міністра, його заступників та державних секретарів.