Реанімаційний Пакет Реформ > Порядки денні > Порядок денний > Пленарне засідання парламенту 28 травня – 31 травня 2019 року
Зберегти на комп'ютер Зберегти на комп'ютер pdf

Пропозиції РПР до порядку денного
Пленарне засідання парламенту 28 травня – 31 травня 2019 року

Метою зазначеного законопроекту є забезпечення системного оновлення Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», зокрема щодо: – врегулювання статусу службовців місцевого самоврядування та виборних посадових осіб місцевого самоврядування; – забезпечення політичної нейтральності службовців місцевого самоврядування; – адаптації основ служби в органах місцевого самоврядування до концептуальних підходів, закладених Законом України «Про державну службу”.

Законопроект визначає основні засади адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць. Удосконалює процедури у питаннях адміністративно-територіального устрою та є ключовим у впровадженні реформи місцевого самоврядування.

Прийняти за основу

Законопроект передбачає уточнення складу адміністративних правопорушень за статтею 166-10 КУпАП  і допоможе вирішити проблему системного порушення дозвільного законодавства у сфері господарської діяльності посадовими особами дозвільних органів шляхом розширення кола осіб уповноважених складати адмінпротоколи.

Пропонується делегувати повноваження з реєстрації актів цивільного стану органам місцевого самоврядування. Сьогодні у містах обласного значення та в районних центрах ці повноваження зберігаються за територіальними органами Мінюсту. Делегування цих повноважень ОМС дозволить ефективніше надавати ці адміністративні послуги, в т.ч. через ЦНАП.

Приведення законодавчих актів у відповідність із Законом «Про державну службу».  Передбачено уніфікувати підходи до державної служби в усіх органах державної влади і відповідно вносяться зміни до бл. 30-ти законів України.

Забезпечить підвищення ефективності державної регуляторної політики, спрямованої на створення дієвого механізму державного регулювання та нагляду, зниження витрат діяльності фінансових установ, спричинених надлишковим та неефективним державним регулюванням, забезпечення конкуренції на фінансовому ринку, запобігання діяльності недобросовісних компаній.

Законопроект має на меті, зокрема: виконання міжнародних зобов’язань України, визначених в Угоді про асоціацію з ЄС (імплементація 4-ої Директиви ЄС проти відмивання коштів) та співпраці з НАТО; виконання умов для отримання 2-го траншу макрофінансової допомоги ЄС (500 млн євро), обов’язковий критерій-строк-лютий 2019 р.; виконання умов Меморандуму про економічну і фінансову політику з МФВ. Строк – березень 2019 р.

Прийняти за основу
Законопроект дозволить НАЗК отримати прямий автоматизований доступ до реєстрів та баз даних, які необхідні для здійснення автоматизованої перевірки відомостей, вказаних у електронних деклараціях. Законопроект спрямований на підвищення ефективності роботи НАЗК.
Прийняти в цілому

Запровадження на законодавчому рівні в Україні інституту бізнес-омбудсмена в якості посередника, незалежної, третьої особи, що сприяє суб’єктам підприємництва у захисті їх права на підприємницьку діяльність.