Структура РПР

В РПР діє трирівнева горизонтальна структура врядування, що керується колегіальними рішеннями.
Збори організацій-учасниць РПР (далі Збори) – вищий орган РПР. Право голосу на Зборах мають учасники коаліції – авторитетні громадські організації з бездоганною репутацією.
Рада РПР – орган стратегічного управління, який впроваджує ухвалену Зборами стратегію та розробляє і приймає тактичні рішення.
Секретаріат – виконавчий орган РПР. Місія Секретаріату – сприяти громадським організаціям та експертам у просуванні реформ в межах узгоджених пріоритетів. Головно, через адвокаційну та комунікаційну підтримку.
Представники ГО-членів та індивідуальні експерти працюють в групах за напрямками. Для ефективної роботи в межах спільної платформи ми розробили Правила роботи груп, які регулюють діяльність ГО та експертів всередині групи, а також функціонування групи як складової коаліції. Робота експертних груп відбувається у форматі відкритих зустрічей експертів, щоби розробляти законодавчі ініціативи та супроводжувати їх імплементацію. Мета роботи групи – впровадження відповідної реформи, напрацювання партнерства між владою та громадськістю, а також – контроль за впровадженням тих чи інших змін.