Про нас

Громадська спілка  “Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ” офіційно зареєстрована 08 травня 2019 року. Установчі збори Спілки відбулися 23 квітня 2019 року.

Реєстрація коаліції Реанімаційний Пакет Реформ як юридичної особи у формі громадської спілки відбулася за рішенням Загальних зборів неформальної коаліції Реанімаційний Пакет Реформ, ухваленим в 2018 році.

Спілка створена учасниками РПР, об’єднання громадських організацій і експертів, які після Революції Гідності, в березні 2014 року об’єдналися з метою вироблення консолідованої позиції щодо необхідних для країни реформ та належного їх впровадження.

Засновниками Спілки виступили 25 організацій з числа громадських об’єднань – повних членів неформальної коаліції Реанімаційний Пакет Реформ.

Мета, завдання і цінності РПР – це  підтримка та просування реформ для розбудови незалежної, згуртованої, демократичної, правової, сильної та авторитетної Української держави із заможним суспільством і рівними можливостями кожної особи для розвитку і самореалізації, а також сприяння консолідації громадянського суспільства в Україні.

Спілка здійснює свою діяльність на засадах політичної незаангажованості та неафілійованості з бізнесом.

Спілка відкрита до прийняття нових членів та співпраці з метою просування реформ з усіма громадськими об’єднаннями, які були повними і асоційованими членами неформальної коаліції РПР, а також іншими організаціями громадянського суспільства.

Ознайомитися зі Статутом Спілки РПР можна за лінком.

Набуття членства в ГС Коаліція РПР  

Членство в Спілці  може бути дійсним або асоційованим. Права та обов’язки асоційованих членів Спілки визначається окремим Положенням, яке в процесі розробки.

Дійсними членами Спілки можуть бути авторитетні та досвідчені, з бездоганною репутацією  громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, благодійні організації, інші непідприємницькі юридичні особи приватного права, які підтримують статутну мету та напрями діяльності Спілки.

Дійсні члени Спілки мають відповідати таким критеріям щодо набуття членства у Спілці:

 •       бути зареєстрованими та діяти в порядку, встановленому законодавством України;
 •       мати прозорі джерела фінансування та опублікований річний звіт про свою діяльність щонайменше за один із двох останніх повних років,  включно з фінансовими показниками;
 •       мати рекомендації щонайменше двох дійсних членів Спілки;
 •       відповідати іншим критеріям, які встановлені Загальними зборами Спілки:

○       наявність фінансових надходжень в один із двох останніх повних років в розмірі не менше 520 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що встановлений законом на 1 січня 2019 року.

Відповідно до Статуту, дійсні члени РПР зобов’язані сплачувати річні членські внески, які наразі визначені у в розмірі 5 тис. грн.

Прийом у члени Спілки здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Виконавчого директора. До заяви додається інформація, яка підтверджує відповідність юридичної особи критеріям щодо набуття членства у Спілці. Виконавчий директор здійснює перевірку наданої інформації на відповідність юридичної особи критеріям щодо набуття членства у Спілці. За підсумками перевірки, Рада Спілки приймає рішення про надання рекомендації Загальним Зборам щодо прийняття заявника в члени Спілки. Рішення про прийняття юридичної особи в члени Спілки ухвалюється Загальними зборами.

Структура Спілки та основні повноваження керівних органів

Загальні збори (до них  входять всі дійсні члени):

 •    затверджують стратегію Спілки;
 •    затверджують річні звіти;
 •    обирають Раду РПР;
 •    приймають до членів Спілки (на основі рішення Ради РПР щодо відповідності критеріям набуття членства в Спілці РПР)
 •    приймають рішення щодо зміни Статуту та переформатування Спілки.

Рада РПР:

 •    спільно з Виконавчим директором готує проект Стратегії діяльності Спілки;
 •    затверджує внутрішні документи Спілки та проектні заявки на велику суму гранту;
 •    затверджує річний бюджет, план діяльності Спілки;
 •    ухвалює рішення щодо етичних питань та дотримання цінностей Спілки;
 •    призначає та звільняє Виконавчого директора Спілки;

Виконавчий директор:

 •    здійснює оперативне управління та координацію діяльністю Спілки;
 •    готує спільно з Радою проект Стратегії діяльності Спілки;
 •    готує документи на затвердження Ради: річний план діяльності та бюджет Спілки, внутрішні політики, квартальні звіти, а також річний звіт для затвердження Загальними зборами;
 •    забезпечує реалізацію функцій з адвокації, комунікації, міжнародних зв’язків, регіональної діяльності, фандрейзингу, організаційного розвитку Спілки;
 •    затверджує штатний розпис Спілки в межах затвердженого річного бюджету, приймає та звільняє співробітників Спілки.

Установчі збори Спілки РПР затвердили чинний склад Ради РПР на період до проведення Загальних зборів Спілки, які заплановано провести  на початку липня 2019 року. Богдан Яцун продовжуватиме обов’язки Виконавчого директора до завершення конкурсу на цю посаду.

Найближчим часом Спілка оновить внутрішні правила, які регулюють різні напрямки роботи: адвокацію, комунікацію, роботу експертних груп тощо. Також буде оновлена інформація на сайті РПР щодо учасників коаліції та кількості і складу експертних груп.

Детальніше про діяльність Реанімаційного Пакету Реформ читайте у річному звіті коаліції за 2018 рік.

Брошура про діяльність РПР за 2014-2018 рр.