Про нас

Громадська спілка  “Коаліція Реанімаційний Пакет Реформ” офіційно зареєстрована 08 травня 2019 року. Установчі збори Спілки відбулися 23 квітня 2019 року.

Реєстрація Коаліції Реанімаційний Пакет Реформ як юридичної особи у формі громадської спілки відбулася за рішенням Загальних зборів неформальної коаліції Реанімаційний Пакет Реформ, ухваленим в 2018 році.

Спілка створена учасниками РПР – коаліції громадських організацій і експертів, які після Революції Гідності в березні 2014 року об’єдналися з метою вироблення консолідованої позиції щодо необхідних для країни реформ та належного їх впровадження.

Засновниками Спілки виступили 25 організацій з числа громадських об’єднань – повних членів неформальної коаліції Реанімаційний Пакет Реформ.

Мета, завдання і цінності Коаліції РПР це  підтримка та просування реформ для розбудови незалежної, згуртованої, демократичної, правової, сильної та авторитетної Української держави із заможним суспільством і рівними можливостями кожної особи для розвитку і самореалізації, а також сприяння консолідації громадянського суспільства в Україні.

Спілка здійснює свою діяльність на засадах політичної незаангажованості та неафілійованості з бізнесом.

Спілка відкрита до прийняття нових членів та співпраці з метою просування реформ з усіма громадськими об’єднаннями, які були повними і асоційованими членами неформальної коаліції РПР, а також іншими організаціями громадянського суспільства.

Ознайомитися зі Статутом Коаліції РПР можна за лінком.

Стратегія Коаліції РПР на 2021-2022 роки доступна за посиланням.

Набуття членства в Коаліції РПР  

Членство в Спілці  може бути дійсним або асоційованим. Права та обов’язки асоційованих членів Спілки визначається окремим Положенням, яке в процесі розробки.

Дійсними членами Спілки можуть бути авторитетні та досвідчені, з бездоганною репутацією  громадські об’єднання зі статусом юридичної особи, благодійні організації, інші непідприємницькі юридичні особи приватного права, які підтримують статутну мету та напрями діяльності Спілки.

Дійсні члени Спілки мають відповідати таким критеріям щодо набуття членства у Спілці:

 • бути зареєстрованими та діяти в порядку, встановленому законодавством України;
 • мати прозорі джерела фінансування та опублікований річний звіт про свою діяльність щонайменше за один із двох останніх повних років,  включно з фінансовими показниками;
 • мати рекомендації щонайменше двох дійсних членів Спілки;
 • відповідати іншим критеріям, які встановлені Загальними зборами Спілки:
 • наявність фінансових надходжень в один із двох останніх повних років в розмірі не менше 520 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що встановлений законом на 1 січня 2019 року.

Відповідно до Статуту, дійсні члени РПР зобов’язані сплачувати річні членські внески, які наразі визначені у в розмірі 5 тис. грн.

Прийом у члени Спілки здійснюється на підставі письмової заяви на ім’я Виконавчого директора. До заяви додається інформація, яка підтверджує відповідність юридичної особи критеріям щодо набуття членства у Спілці. Виконавчий директор здійснює перевірку наданої інформації на відповідність юридичної особи критеріям щодо набуття членства у Спілці. За підсумками перевірки, Рада Спілки приймає рішення про надання рекомендації Загальним Зборам щодо прийняття заявника в члени Спілки. Рішення про прийняття юридичної особи в члени Спілки ухвалюється Загальними зборами.

Структура Спілки та основні повноваження керівних органів

Загальні збори (до них  входять всі дійсні члени):

 • затверджують стратегію Спілки;
 • затверджують річні звіти;
 • обирають Раду Коаліції РПР;
 • приймають до членів Спілки (на основі рішення Ради Коаліції РПР щодо відповідності критеріям набуття членства в Спілці РПР)
 • приймають рішення щодо зміни Статуту та переформатування Спілки.

Рада Коаліції РПР:

 • спільно з Виконавчим директором готує проект Стратегії діяльності Спілки;
 • затверджує внутрішні документи Спілки та проектні заявки на велику суму гранту;
 • затверджує річний бюджет, план діяльності Спілки;
 • ухвалює рішення щодо етичних питань та дотримання цінностей Спілки;
 • призначає та звільняє Виконавчого директора Спілки;

Виконавчий директор:

 • здійснює оперативне управління та координацію діяльністю Спілки;
 • готує спільно з Радою проект Стратегії діяльності Спілки;
 • готує документи на затвердження Ради: річний план діяльності та бюджет Спілки, внутрішні політики, квартальні звіти, а також річний звіт для затвердження Загальними зборами;
 • забезпечує реалізацію функцій з адвокації, комунікації, міжнародних зв’язків, регіональної діяльності, фандрейзингу, організаційного розвитку Спілки;
 • затверджує штатний розпис Спілки в межах затвердженого річного бюджету, приймає та звільняє співробітників Спілки.

Детальніше про діяльність Коаліції РПР читайте у звіті за 2020 рік.

Історія РПР

7 березня 2014 року презентували Реанімаційний Пакет Реформ – коаліцію громадських активістів, експертів, журналістів та науковців, які об’єдналися під час Революції Гідності, щоби перетворити енергію протесту на енергію реформ, і щоби справжні зміни в Україні стали невідворотними.
РПР підготував базу необхідних законодавчих ініціатив, які б запустили процес реформ. До неї увійшли і розроблені законопроекти, які саботувалися режимом Януковича, і нові – написані під час Революції.
Під тиском РПР з самого початку існування платформи були ухвалені справді революційні закони: антикорупційні, суспільне мовлення, відновлення довіри до судової системи, вищу освіту та інші.

З 2015 року коаліція РПР позиціонується як об’єднання громадських організацій, а не окремих експертів. Координаційна Рада ухвалила Хартію РПР – статут, де визначені функції Зборів, Ради РПР та Секретаріату та загальні правила, що регулюють діяльність платформи та внутрішні відносини і управління між учасниками коаліції. Крім цього, Координаційна Рада встановила, що до її складу входять не просто представники від груп, а їх головні експерти.

2016 рік ознаменувався затвердженням місії Секретаріату РПР та правил формування робочих груп. З того часу існують оновлені правила: як обирати головного експерта і менеджера групи, яким чином конкретний експерт може увійти до складу робочої групи. Відтоді склад робочих груп формують виключно громадські організації, які є організаційною основою кожної робочої групи.

Наша команда розробила і презентувала «Дорожню карту реформ» для парламенту 8 скликання. Це документ, який містить покрокові плани впровадження у тоді 18 найважливіших галузях, де кожен крок підкріплений окремим законопроектом. Напередодні виборів, 17-го жовтня 2014-го року, РПР зібрав лідерів політичних сил, які підписали меморандум про підтримку ДКР у новому парламенті (ВО «Батьківщина», «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт», «Самопоміч», «Радикальна партія Олега Ляшка», а також ВО «Свобода», «Громадянська позиція», «Сила людей»).
Чимало змін у найважливіших сферах відбулися саме за ініціативи, підтримки або під тиском платформи. І запропонованих РПР законів ухвалені вже понад вісім десятків, з них 72 – парламентом VIII скликання. У 2018 році команда РПР презентувала “Дорожню карту реформ на 2019-2023 роки. Її розробляли експерти РПР за 21 найважливішим напрямком реформ. ДКР має стати планом дій як для Верховної Ради, так і для Кабінету Міністрів України.