Менеджер групи

Величко Оксана
Телефон: 0674658945
oksana.velychko@kiy.kiev.ua

Головний експерт групи

Пліва Олександр
pliva.olexandr@gmail.com
Шевченко Леся
slesya08@gmail.com
Мельничук Віталій
melnychuk9@gmail.com

Громадські організації:

 • Центр політико-правових реформ
 • Центр економічної стратегії
 • Всеукраїнське об'єднання МСБ “Фортеця”
 • Родина

 

СТИСЛИЙ ОПИС РЕФОРМ

Основним завданням, яке ставить перед собою група РПР- Київ – це перегляд суспільного договору «влада-громадяни» на рівні міста Києва, який тривалий час перебуває в умовах кругової поруки ключових чиновників та великого бізнесу. Громадськість стане ключовим учасником в процесі ухвалення рішень місцевого значення. Монополія влади на компетентність прийняття всіх рішень у бюджетній, земельній та містобудівній сферах дорого обходиться киянам. Мізерні платежі до міського бюджету на фоні мільярдних тіньових потоків йдуть у кишені наближених до влади бізнес структур та посадових осіб. Стало очевидно, що традиційна ротація партійної символіки в кабінетах майже ніяк не відобразилася на казнокрадстві – люди змінилися, а схеми залишилися.

Правовим підґрунтям змін є ратифікований Верховною Радою 2 вересня 2014 року Додатковий протокол до Європейської хартії про право участі у справах органу місцевого самоврядування, яким держава взяла на себе зобов’язання здійснювати додатковий комплекс заходів з реалізації права участі громадян у справах органу місцевого самоврядування. Такі заходи, зокрема, на рівні міста Києва, мають включати:

(1) запровадження процедур залучення територіальної громади Києва до формування й реалізації муніципальної політики на основі спеціальних консультаційних процесів у рамках підготовки і публічного обговорення проектів рішень і т.д.;

(2) залучення киян до спільного вирішення проблем на рівні їх безпосереднього місця проживання, через такі механізми як загальні збори громадян, місцеві ініціативи, доручення виборців; організації доступу до офіційних документів органів місцевого самоврядування;

(3) використання інформаційно-комунікаційних технологій (насамперед, офіційних веб-ресурсів Київради і КМДА) для здійснення права участі киян у справах органу місцевого самоврядування.

В Україні окремі елементи громадської участі присутні, але вони носять декларативний характер. РПР-Київ ставить амбітну ціль – вплинути на замкнене корупційне коло та змінити ситуацію у столиці України – Києві.

Моніторинг стану реформ на рівні міста Києва дасть змогу здійснювати громадський контроль імплементації чинного законодавства та фіксувати найбільш типові проблеми, готувати пакетні рішення для впровадження окремих політик. В подальшому це дасть  змогу платформі РПР оперативно реагувати на існуючі проблеми та ініціювати внесення змін до законодавства та підзаконних актів.

РПР-Київ ставить за мету стати каталізатором реформ на місцевому рівні із подальшим поширенням кращих практик по всій території України через побудову дієвих механізмів громадської участі – «спільне бюджетування», відновлені інструменти «прозорості» та «відкритості» влади.

Основні завдання реформи:

 1. Створення дієвого, легітимного, прозорого та ефективного механізму представництва інтересів громадян на рівні органів влади та місцевого самоврядування в м. Києві.
 2. Побудова дієвого зв’язку між потребами киян та прийняттям бюджетних рішень зі зрозумілими механізмами «стримувань та противаг».
 3. Подолання київської державної монополії на бюджетування через систему «спільного бюджетування» та адаптацію державного управління: унормування та закріплення ролі громадськості в бюджетному процесі.

Сьогодні лише політичні еліти, що часто перебувають у становищі конфлікту інтересів, володіють винятковим правом вносити пропозиції до бюджету, а також контролювати використання коштів. Залучення громадськості до бюджетного процесу досі зводилося до імітації співпраці та фактичного ігнорування наданих пропозицій.

 Загальний план впровадження реформи

1-й етап

На основі аналізу законодавства України та локальних нормативних актів, судової практики, зарубіжного та вітчизняного досвіду, узагальнення експертних поглядів – провести експертизу стану місцевої політики. Розробити концепцію її реформування через підвищення впливу та ролі громадськості в процесі вирішення місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування м. Києва питань місцевого значення.

2-й етап

Підготовка, обговорення та погодження проектів нормативних актів, якими передбачається удосконалення процедур участі громадськості у прийнятті рішень місцевого значення в місті Києві, підвищення ефективності та результативності місцевих політик в різних сферах суспільного життя.  Публічна презентація зазначених ініціатив. Апробація нових механізмів, їх впровадження та моніторинг результатів.

3-й етап

Адвокація підготовлених проектів нормативних актів з метою їх прийняття компетентними органами.

 

4-й етап

Поширення кращих практик та напрацювань серед заінтересованих спільнот та громад по Україні.

 Головні заходи реформи:

 

 1. Подолання непрозорості, закритості та високого рівня корумпованості київської влади.
 2. Створення ефективних механізмів громадської участі в процесі ухвалення рішень місцевого значення (громадські ініціативи, місцевий референдум, громадські обговорення, громадські слухання, громадська експертиза, консультації з громадськістю).
 3. Розробка та прийняття бюджетного регламенту та системи «спільного бюджетування».
 1. Розробка та прийняття міської антикорупційної програми на основі нового антикорупційного законодавства.

 

1 Завдання: Cприяння міській владі в забезпечення доступності і відкритості офіційних веб-сайтів Київської міської державної адміністрації та Київської міської ради.
  Опис:Розробка та адвокація впровадження концепції Відкритого урядування міста Києва. Допомога в технологічному забезпеченні програмування офіційного сайту КМР та КМДА. Запровадження інструментів електронного урядування та електронного документообігу в  КМДА. Проведення навчань (семінарів) для керівників та співробітників департаментів КМДА  щодо впровадження концепції Відкритого урядування в місті. Створення можливостей для участі громадськості в межах платформи Відкритого урядування міста Києва у веб-форматі (громадські слухання, обговорення, форуми, коментарі та інше).
  Документ і стан готовності: Підготовка експертизи стану відкритості даних на веб-сторінках КМДА та Київради. Підготовка пропозицій щодо підвищення відкритості даних і впровадження концепції Відкритого урядування в КМДА та КМР  (грудень – травень 2015);
  
2 Завдання: Розробка, обговорення, дискусії та консультації щодо ефективних механізмів громадської участі в процесі ухвалення рішень місцевого значення(громадських ініціатив, місцевого референдуму, громадських обговорень, громадських слухань, громадської експертизи, консультацій з громадськістю).
Опис: Розробка прозорих дорадчих та блокуючих процедур участі громадськості: громадських ініціатив, громадських обговорень, громадських слухань, громадської експертизи, консультацій з громадськістю. Прийняття КМР/КМДА поправок до процедур проведення таких заходів, що б дозволило унеможливити спроби зацікавлених осіб проводити „кишенькові збори”. Реформувати громадські ради при органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування в м. Києві.Адвокація необхідності реформування механізмів громадської участі в процесі ухвалення рішень місцевого значення.
Документ і стан готовності: Підготовкапроектівположень про громадські слухання, громадські обговорення, громадські ініціативи (грудень – лютий 2015)Зміни до статуту територіальної громади м. Києва.         

 

 

3 Завдання: Формування бюджетного регламенту та концепції «спільного бюджетування» задля підвищення прозорості, відкритості, підзвітності та публічності бюджетного процесу.
Опис: Створення та впровадження процедур врахування інтересів різних заінтересованих сторін  при формуванні бюджету та публічного формування пріоритетів бюджетної політики міста Києва. Підготовка пакетних пропозицій щодо збільшення доходної частини бюджету, оптимізації витратної частини бюджету.Написання бюджетного регламенту та концепції «спільного бюджетування» із проведенням експертизи стану виконання бюджету м. Києва, Програми соціально-економічного розвитку, ключових міських цільових програм (зокрема, в сфері управління земельними ресурсами та об’єктами нерухомості, в сфері містобудування, в сфері розвитку промисловості, малого та середнього підприємництва тощо).
Документ і стан готовності: Підготовка експертизи стану бюджетного процесу  та підготовка пакету пропозицій (грудень – січень 2015) на основі напрацювань Фундації «Відкрите суспільство». – Підготовлено. Проведені прес-конференції на цю тему, зроблені звернення.Адвокація необхідності впровадження бюджетного регламенту та «спільного бюджетування» на рівні  КМДА та КМР (січень – березень 2015).

 

Підготовка та впровадження проекту бюджетного регламенту та «спільного бюджетування» на рівні  КМДА та КМР (до кінця 2015 року).

 

 

4 Завдання: Підвищення прозорості, відкритості, підзвітності та публічності управління земельними ресурсами та розвитком міста в частині формування нової профільної цільової програми та дотримання вимог чинного законодавства щодо містобудування в частині Генпланів м. Києва.
Опис: Земельні ресурси та розвиток Києва багато років є джерелом збагачення наближених до влади бізнес груп та осіб та є джерелом соціальної напруги. Бракує політичної волі щодо наведення порядку в цій сфері. Здійснення експертизи та розробка нових пакетних пропозицій щодо управління земельними ресурсами та містобудуванням. Підготовка нових профільних цільових програм та дотримання вимог чинного законодавства щодо містобудування в частині Генпланів м. Києва.
Документ і стан готовності: Підготовка експертизи стану управління земельними ресурсами та містобудуванням  та підготовка пакету пропозицій (січень 2015) на основі напрацювань Фундації «Відкрите суспільство»   та експертів РПР-Київ;

 

Адвокація необхідності підготовка нових профільних цільових програм та дотримання вимог чинного законодавства щодо містобудування в частині Генпланів м. Києва (січень – березень 2015);

Підготовка нових  профільних цільових програм щодо управління земельними ресурсами та містобудуванням (до кінця 2015 року).

 

 

5 Завдання: Сприянняімплементації нового антикорупційного законодавства. Спільно з відділом протидії та запобігання корупції Київради розробити міську цільову антикорупційну програму.
Опис: Підготовка експертизи стану антикорупційної політики та опис найбільш значимих корупційних ризиків. Напрацювання в робочих групах при Київраді  пакету конкретних пропозицій антикорупційної політики в Києві.Прийняття профільної міської цільової антикорупційної програми.

 

Подальший моніторинг її впровадження.

Документ і стан готовності: Підготовка експертизи стану управління антикорупційної політики в м. Києві  та підготовка пакету пропозицій (грудень 2014) на основі напрацювань Фундації «Відкрите суспільство» та експертів РПР-Київ;Підготовка  профільної цільової антикорупційної програми та конкретних проектів рішень (грудень – лютий 2015). – Підготовлена, знаходиться в експертному обговоренні.

 

6 Завдання: Упорядкування переліку послуг, які надаються структурними підрозділами КМДА та РДА.Спрощення процедури та скорочення переліку адміністративних послуг КМДА та РДА, шляхом скасування рішень міської ради, розпоряджень КМДА та РДА по запровадженню адміністративних послуг, які:

 

 • не передбачені на рівні закону;
 • є надлишковими або дублюються різними органами/установами;
 • є етапом (складовою) надання інших адміністративних послуг.

Затвердження переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг. Включення до нього максимальної кількість послуг, які надаються КМДА та РДА.

Сприяння усуненню корупційних схем у процедурах отримання дозвільних документів.

 

Опис: Сприяти проведенню інвентаризації, аналізу надлишковості та законності надання адміністративних послуг, формуванню за результатами такої роботи єдиного переліку адміністративних послуг, які надаються КМДА, РДА, а також переліку адміністративних послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг. Уніфікувати послуги, що надаються РДАІз залученням профільних експертів розробити технологічні картки адміністративних послуг спростити відповідні процедури надання адміністративних послуг, усуваючи як корупційні елементи послуги, так і ті її складові, що не передбачені законодавством та домогтися їх затвердження і оприлюднення. Скасувати вимоги до заявників надавати інформацію, що вже є у органів влади (довідка про перебування на квартирному обліку, т.д.). Скасувати рішення, якими повноваження по наданню адміністративних послуг делегуються комунальним або приватним підприємствам, установам, організаціям.

 

Привести структури КМДА у відповідність до вимог частини 5 статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги» та частини 10 статті 5 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а саме створення окремого структурного підрозділу у складі КМДА, на який покладаються керівництво та відповідальність за організацію діяльності міського ЦНАП та ін.

Документ і стан готовності: Підготовка проекту рішення Київради: «Про внесення змін до структури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)».Внесення відповідних пропозицій щоб передбачити відповідне фінансування у міському бюджеті на 2015р. – грудень 2014р.Проект рішення Київради (розпорядження КМДА) «Про затвердження переліку адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП» – лютий 2015р.

 

Проект рішення Київради (розпорядження КМДА) «Про скасування адміністративних послуг (назва послуги)» – лютий 2015.

 

 

7 Завдання: Виявлення та усунення невідповідності землеустрою діючій містобудівній документації. Формування пропозицій по усуненню корупційних схем.
Опис:1. Аналіз стану виконання діючого Генерального плану міста Києва та Плану земельно-господарського устрою столиці.

 

2. Організація громадських слухань в кожному районі м. Києва щодо необхідності актуалізації Генплану 2020 або можливості прийняття Генплану 2025, де сприяти висловленню альтернативних думок науковців та експертів у питаннях містобудування і архітектури, які прагнуть створити соціально-економічну, а не комерційну модель столиці України.

3. Залучення до проведення громадської експертизи Генплану 2025 та обговорення розвитку міста Києва за участі представників Київської області в питаннях визначення меж, розміщення кладовищ, сміттєзвалищ, інженерних споруд, промислових об’єктів тощо в інтересах соціально-економічного розвитку територій всіх адміністративних одиниць та відповідного наповнення бюджетів;

Залучення фахівців провідних кафедр КНУБА та представників Національної спілки архітекторів України, геоінженерів та урбаністів, землевпорядників і юристів до створення робочої групи РПР щодо моніторингу та контролю за діями київської влади (Київради та КМДА) в питаннях дотримання містобудівного та земельного законодавства. Використати в роботі напрацювання Віктора Глеби – геопросторову електронну моніторингову систему «УКРКАД» для аналізу виконання Генерального плану міста Києва та землеустрою столиці.

Звернення до голів райдержадміністрацій щодо проведення громадських слухань по забудові в кожному районі столиці та показом невідповідності «нового» Генплану 2025 інтересам  громади району, виявленням земельних ділянок для будівництва із зміною цільового призначення земельних ділянок. Проведення спільно з громадськими радами районів та активістами місцевої самооборони кварталів, ОСНів, дачних та гаражних кооперативів,  домовими комітетами та активістами Євромайдану «Громадські ОБГОВОРЕННЯ впливу Генерального плану м. Києва на розвиток району».

Лобіювання ухвалення Розпорядження КМДА щодо проведення «громадської експертизи Генплану 2025» та участь її проведенні.

Документ і стан готовності: Проект рішення Київради «Про громадські обговорення Генплану розвитку міста Києва» – розроблений (ухвалення до лютого 2015 р.).

Експерти групи

 • Величко Оксана
 • Гриб Віталій
 • Давиденко Катерина
 • Курганський Едуард
 • Клебанова Ліна
 • Калініченко Наталія
 • Кашко Олександр
 • Коваленко Олексій
 • Курінний Олексій
 • Калініченко Ольга
 • Макаренко Петро
 • Пліва Олександр
 • Подгорна Вікторія
 • Россамакін Максим
 • Стельмашов Артем
 • Сікора Іван
 • Самсонова Лариса
 • Серебряков Михайло
 • Сорока Олена
 • Сидорчук Юля
 • Саідова Заміра
 • Трегубов Едуард
 • Ткачук Олеся
 • Тимощук Віктор
 • Шевченко Леся
 • Яригін Сергій

Новини групи

ВГОРУ