draft laws

№2845 Проект Закону про безпечність та гігієну кормів

Мета законопроекту

Метою прийняття даного законопроекту є:
– стимулювання виробництва безпечних та якісних кормів і тваринницької продукції;
– збереження і підвищення продуктивності тварин;
– отримання якісної та безпечної продукції тваринництва;
– забезпечення виробництва якісних та безпечних для здоров’я тварин кормів;
– захист кормів, кормових добавок і преміксів від фальсифікації.
Завданням законопроекту є встановлення законодавчо врегульованих відносин між суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на ринку кормів, кормових добавок та преміксів, чітка регламентація прав та обов’язків, а також відповідальності за якість і безпечність продукції, а також приведення у відповідність термінології з метою забезпечення гармонізації із законодавством ЄС.

Дата реєстрації
14.05.2015
Актуальний етап проходження
На розгляді в комітетах

Участь у розробці