draft laws

№2353а Проект Закону про реструктуризацію боргів фізичної особи або визнання її банкрутом

Мета законопроекту

Метою законопроекту є запровадження добре виписаної процедури врегулювання заборгованості фізичних осіб за договорами з різними категоріями кредиторів – банківськими і кредитними установами, житлово-комунальними підприємствами тощо. Головним завданням є забезпечення адекватного розгляду такої категорії справ найбільш підготовленими суддями, де соціально-економічна складова є значною.

Дата реєстрації
14.07.2015
Актуальний етап проходження
На розгляді в комітетах